Heat Mirror

Speciální fólie s nízkoemisivní vrstvou mezi dvěma skly a nesoucí v českém překladu název "tepelné zrcadlo" - to je Heat Mirror.   
Jedná se o speciální typ izolačních skel, která jsou oblíbená nejen u pasivních domů. Princip HM je založen na propouštění viditelného světla do interiéru a současně odvrací UV a infračervené záření zpět ke zdroji. Díky tomu v létě nedochází k přehřívání interiéru a v zimě snižuje tepelné ztráty.

 

Tepelně izolační vlastnosti tohoto skla mohou předčit i standardní izolační skla v nízkoenergetických / pasivních  domech. Výhodou je navíc nižší hmotnost, vyšší zvuková neprůzvučnost o cca 2dB (v porovnání s klasickým dvojsklem) a vyšší teplota vnitřní strany skla.

 

Jak bylo naznačeno výše, skla jsou nejčastěji použita v rodinných domech s přísnými požadavky na tepelnou úsporu, ve velkých veřejných budovách nebo v místěch s extrémními podmínkami (např. městské kryté bazény), kde by bylo nutné vynaložit velké náklady na vytápění. Ačkoliv je jejich pořizovací cena vyšší, v dlouhodobém horizontu je cena vyvážena (a převýšena) sníženými náklady na vynaložených energiích.

Heat Mirror v bodech:

  • dvojsklo s fólií pokrytou nízkoemisivní vrstvou
  • velmi dobře chrání proti přehřívání / úniku tepla z obytné části
  • nižší hmotnost než u běžného trojskla
  • špičkové tepelně-izolační vlastnosti v porovnání s klasickým dvojsklem
  • použití v rodinných domech i veřejných budovách
  • součinitel prostupu tepla U v rozmezí 0,5-0,7 W/m2 K (1 fólie, argon)
  • vyšší cena cca o 25% oproti běžnému dvojsklu, avšak vyvážená sníženými náklady na vytápění