Okenní příčky

Různé druhy příček jsou schopny rozdělit pohledovou plochu izolačních skel. Výběr jejich typu se často odvíjí od zamýšleného vzhledu domu a v některých případech je vyžadován pro zachování původního členění např. historické nebo veřejné budovy. Na výběr je z několika druhů, kdy každý má svůj unikátní vzhled a může být více či méně subtilní.

Vyjma sklodělících příček je u zbylých dvou typů zaznamenaný efekt tzv. cinkání. Při otevírání / zavírání okna je možné slyšet tento zvuk. Nejedná se o chybu při výrobě oken, ale o samotný způsob technologie výroby skel a osazení příček, který je u všech výrobců izolačních skel. Nejedná se tak ani o reklamovatelnou vadu.
Sklodělící příčky
Říká se jim i tzv. pevné příčky, které trvale rozdělují plochu skla a to na základě použití okenního sloupku nebo poutce. Z jednoho celistvého skla, tak mohou vzniknout např. 2 samostatná skla.

Nalepovací příčky s duplexem
Jsou nalepeny a zasilikonovány z venkovní a vnitřní strany skla. Samotné sklo není svým tvarem fyzicky změněno, pouze pohledově je rozčleněno podle zvolené kombinace příček (např. do kříže). Mezi těmito příčkami je ve skle umístěný tzv. duplex, který kryje zadní stranu nalepených příček.

Meziskelní příčky
Jejich umístění je uvnitř izolační skla. Jejich členění lze zvolit opět na přání klienta, stejně tak jejich velikost nebo barvu. Tento typ příček ovšem nebývá příliš doporučován z důvodu zhoršení izolačních vlastností oken.
Nejčastější druhy okenních příček:
  • sklodělící příčky
  • nalepovací příčky s duplexem
  • meziskelní příčky